Liên hệ

KINH DOANH NỘI ĐỊA

   Mr. Kiên

   0919 229 229

   trungkien@trungkien.com.vn

KINH DOANH QUỐC TẾ

   Ms. Lydia

   0913 959 888

   lydianguyen@trungkien.com.vn

TƯ VẤN ĐẶT HÀNG

   Mr. Đam

   0915 381 386

   damnguyen@trungkien.com.vn

BỘ PHẬN HÀNH CHÍNH

   Mr. Tuấn

   0913 980 662

   tuannguyen@trungkien.com.vn